De DO-MAINT app, innovatie idee van het jaar

Innoveren bij Defensie met een intensieve samenwerking voor een applicatie voor voertuigonderhoud.

Innoveren bij Defensie, dat wil iedereen. Net als Defensies product owner Stephan Wildenberg. Hij vond dat de roze inspectiekaarten voor het bijhouden van het gebruiksonderhoud van legervoertuigen, digitaler mocht. Wij ontwikkelden de DO-MAINT app die impact had op zowel het design als technische inrichting, de start van interne doorontwikkeling.

  • intenseprototyping
  • uxresearch
  • validatie
DoMaint_Visual1
  • Innovatie idee van het jaarbenoemd door staatsecretaris van Defensie
  • Efficiënt onderhouddoor digitaal loggen
  • Succesvolle innovatie dat intern wordt doorgezet bij Defensie
  • Een tevreden eenheiddoor een eenvoudige app

Concept uitwerken en valideren.

De vraag van de Defensie was duidelijk: “hoe kunnen we het proces van het bijhouden van het onderhoud van (wapen-)systemen digitaliseren?” Van data op papier naar data in de computer, eenvoudig en effectief. We zagen direct mogelijkheden, alleen wilden we dat de gebruikers – chauffeurs, soldaten, boordschutters en onderhoudstechnici – die mogelijkheden ook zagen. Samen met hen werkten we het concept uit en gingen we valideren.

“Lifely heeft allemaal jonge mensen in dienst. Hun taal sluit aan op de taal die wij spreken. Dat levert een vrije geest op.”

Product owner Stephan Wildenberg

Ambassadeurschap, later pas écht bouwen.

Door iedereen op de werkvloer te betrekken ontstond er échte ambassadeurschap. Hierdoor ontstond er een applicatie ontwerp waar iedereen nog steeds achter staat.

We wilden eerst ontwerp dat en geaccepteerd zou worden en voldeed aan de wensen en behoefte. Pas daarna keken we naar de de technische- en budgettaire kaders. We ontwikkelden een werkend prototype die direct getest werd met de gebruikers. Goed om te zien was, dat het ontwerp goed aansloeg. De gebruikers werden enthousiast en zij waren niet de enige, van werkvloer tot de Defensie staf had iedereen dezelfde reactie.

Validatie met prototype.

“In de papieren versie staan allerlei regels, zoals ‘controleer de banden’. In een ander document staat hoe je dat moet doen. Maar in de DO-MAINT app heb je alles bij de hand.” Soldaat van de ministerie van Defensie.

Toegevoegde waarde was direct duidelijk

De gebruikers van Defensie vinden het meest waardevolle van de app dat ze ondersteunt worden bij het uitvoeren van het gebruikersonderhoud. Daarnaast hebben ze met de DO-MAINT app de papieren niet meer nodig, ze hoeven de informatie niet meer te zoeken en de commandant niet te vragen wat de gebruikers eerder hebben opgeschreven.

Ook zijn ze enthousiast over het gebruiksgemak van de app. Heel intuïtief. Nu hoeven ze niet met een pen honderden regels in te vullen. Het prototype werd zo populair dat DO-MAINT app door Defensie zelf in productie wordt genomen. 

Het prototype werd zo populair dat DO-MAINT app door Defensie zelf in productie word genomen. 

Hybride technologie, GraphQL en React-Native

Elk (wapen-)systeem bestaat uit veel onderdelen om te controleren. Dit maakt dat de datastructuur van een roze kaart erg groot en complex is. De enige manier om de roze kaart te vervangen is door een app aan te sluiten aan de huidige software van Defensie. Dit maakten we mogelijk door het gebruik van GraphQL en React Native als flexibele technieken. "Lifely heeft Defensie laten zien hoe nieuwe technieken het mogelijk maken om op de behoefte van de gebruikers in te spelen. Defensie heeft er ontzettend veel van geleerd."

Digitale versie.

Defensie kreeg veel meer dan de digitale versie van de roze kaart. Het is een app die meerdere informatiestromen aan elkaar koppelt en voor snelle communicatie zorgt.

Wachten op aanbesteding.

Van alle inspectiewerkkaarten die er zijn, heeft Lifely er één gedigitaliseerd in de DO-MAINT app. Dat was genoeg om het Ministerie van Defensie te laten zien wat de potentie van deze app is.

Nu de eerste stap is gezet, wil Wildenberg graag verder met Lifely. Maar of dat lukt, is afhankelijk van het aanbestedingstraject. “Doordat de DO-MAINT app zo’n succes is, en toepasbaar voor de gehele organisatie zijn we voor de implementatie van het project afhankelijk van de aanbestedingstraject.”

Als er een aanbesteding komt, hoopt Stephan dat Lifely deze wint.

"Er zijn er nog honderden roze kaarten om te digitaliseren".

De DO-MAINT app is benoemd tot innovatie idee van het jaar, zorgt voor efficiëntie, effectiviteit en vooral een tevreden eenheid.

Ontmoet het Defensie team