Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Nederlandse ICT-office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Indien er vragen zijn over deze opdrachtbevestiging, neem dan contact op met Nick de Bruijn, nick@lifely.nl of +31 (0)3 136 210 29.